Guvernul creează posibilitatea ca unii bugetari să își mărească salariul de bază cu peste 50%, iar alții să ajungă aproape de dublarea acestuia, prin cumularea mai multor sporuri și indemnizații. Totuși, sporurile și indemnizațiile sunt înghețate încă din 2023.

Un proiect de ordonanță de urgență, lansat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, prevede majorări salariale pentru anumite categorii de bugetari, în special pentru cei care au protestat recent.

 

Conform proiectului, angajații din domeniul Culturii, Sănătății, ONRC, ministere, Guvern, primării, case de pensii, ANOFM, ANPIS, Inspecția Muncii și alte instituții de stat vor beneficia de creșteri salariale de 10%, raportate la nivelul lunii decembrie 2023. Aceste majorări vor fi acordate în două tranșe, în iunie 2024 și septembrie 2024.

Salarii bugetari 2024: Impactul bugetar al măsurilor propuse este de 1,127 miliarde lei și va fi acoperit din taxe, impozite și contribuții. Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de OUG privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum și reglementarea unor aspecte organizatorice, sunt vizate următoarele familii ocupaționale de funcții bugetare:

  • Anexa nr. III – Cultură
  • Anexa nr. IV – Diplomație
  • Anexa V, Capitolul VI – personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
  • Anexa nr. VII – personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului
  • Anexa VIII – Administrație, inclusiv pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori
  • Pozițiile 21-28 din lit. C ale Anexei nr. IX

 

Bugetarii vor beneficia de un spor de 500 de lei pentru perioadele extinse petrecute la calculator.

 

Aceste măsuri vizează în special personalul din sectoarele de activitate care au protestat recent, oferindu-le creșteri salariale de 10% în două tranșe, în iunie 2024 și septembrie 2024, raportate la nivelul lunii decembrie 2023.

Totodată, se prevede ca personalul agențiilor județene pentru protecția mediului și al Agenției pentru Protecția Mediului a municipiului București să beneficieze de salarizare corespunzătoare funcțiilor publice de stat, similar cu cea prevăzută la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

 

În conformitate cu proiectul, angajatorii vor avea posibilitatea să deconteze lucrătorilor care utilizează în mod obișnuit echipamente cu ecran de vizualizare, pe durate semnificative ale timpului de lucru, achiziția de dispozitive de corecție speciale, în limita sumei de 500 lei per persoană. În plus, se propune înființarea Comisiei Centrale pentru Drepturi Salariale, care va fi instituită prin ordin comun al ministrului Muncii și Solidarității Sociale, ministrului Finanțelor și ministrului Justiției.

 

Această comisie va soluționa aspecte de natură tehnică pentru aplicarea corectă a situațiilor semnalate și va aborda chestiuni privind drepturile de natură salarială.

 

Creșterea salariilor pentru bugetari, acoperită din taxe, impozite și contribuții

 

Creșterea salariilor pentru bugetari, acoperită din taxe, impozite și contribuții

 

Majorarea salariilor pentru bugetari va fi susținută din taxe, impozite și contribuții. Această creștere a cheltuielilor bugetare va fi acoperită prin procese de reorganizare instituțională, prin creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a plății contribuțiilor la BASS și a impozitului pe venit, prin îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor fiscale și prin reducerea unor cheltuieli cu bunurile și serviciile.

 

Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, ca inițiatori ai proiectului de act normativ, explică demersul lor prin faptul că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 128/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197/29 decembrie 2023, a prevăzut majorări salariale în sistemul național de învățământ. Aceste majorări au fost destinate personalului didactic, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic.

 

De asemenea, s-a reglementat stabilirea nivelului de salarizare a funcționarilor publici și a personalului contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea și sub autoritatea MMSS la nivelul de salarizare a personalului din cadrul instituțiilor în subordinea cărora funcționează. Aceste instituții includ Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Bugetarii vor beneficia de un spor de 500 de lei pentru perioadele extinse petrecute la calculator.

23 mai 2024
Guvernul creează posibilitatea ca unii bugetari să își mărească salariul de bază cu peste 50%, iar alții să ajungă aproape de dublarea acestuia