Plenul Camerei Deputatilor, for decizional, a adoptat miercuri, 12 aprilie 2023, o serie de modificari la Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (polita PAD). Vezi care sunt principalele schimbari.

Una dintre modificari se refera la pretul asigurarii obligatorii pentru locuintele de tip A va creste la 130 de lei pe an, fata de 100 de lei (20 de euro) pe an in prezent, in timp ce pretul pentru locuintele de tip B ramane la 50 lei (10 euro in prezent).

Amendamentul a fost propus recent, la un proiect de lege din 2020, de PAID Romania (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale), societatea care gestioneaza sistemul asigurarilor obligatorii de locuinte.

Asigurare pad

Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:

  • Tip A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
  • Tip B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Atentie! Nu intra sub incidenta PAD anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici bunurile din interiorul locuintei.

 

Plenul Camerei Deputatilor, for decizional, a adoptat cu 169 de voturi pentru, 62 impotriva si 12 abtineri, modificarile la Legea PAD.

 

Nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

 

Asigurare PAD

Pentru contractele anuale, suma asigurata care se acorda in temeiul prezentei legi, este:

  • 100 000 lei, pentru fiecare locuinta de tip A;
  • 50 000 lei, pentru fiecare locuinta de tip B.

Suma asigurata obligatoriu si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin reglementari emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF); in acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurata obligatoriu si prima de asigurare aferenta se reactualizeaza la data aniversarii anuale."

Contractul PAD este valabil pe o perioada de cel putin 12 luni, cu incepere cel mai devreme de la ora 0,00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare. Totodata, contractul PAD poate fi emis, cu acordul partilor, si pentru perioade mai mari de 12 luni, numai in multiplu de 12 luni.

Potrivit documentului, in situatia schimbarii proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu si pentru care prima de asigurare a fost achitata integral, contractul PAD ramane valabil pana la data trecuta in contract, beneficiarul asigurarii fiind noul proprietar."

Modificarile mai prevad si faptul ca, pentru inregistrarea sau modificarea inregistrarii unei locuinte in cartea funciara, proprietarul acesteia este obligat sa prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuintei. Inregistrarea sau modificarea inregistrarii locuintei in cartea funciara este conditionata de existenta unui contract de asigurare obligatorie a locuintei in vigoare la data solicitarii.

De asemenea, PAID faciliteaza accesul primariilor la lista actualizata a proprietarilor care au incheiat contracte PAD, in format electronic, prin acordarea la cerere a dreptului de acces in baza de date a PAID. Iar compartimentele de specialitate ale primariilor transmit semestrial, incepand cu data de 15 ianuarie 2024, scrisori de instiintare, cu confirmare de primire, catre persoanele care nu au incheiat contracte PAD pentru locuintele pe care le detin in proprietate.

In cazul in care o persoana este asigurata atat printr-un contract de asigurare obligatorie, cat si printr-un contract de asigurare facultativa, plata despagubirilor se efectueaza in baza conditiilor de asigurare obligatorie, urmand ca pentru suma asigurata care excedeaza sumei asigurate prin contractul PAD, plata sa se efectueze in baza contractului de asigurare facultativa.

"Statul isi rezerva dreptul de a nu acorda despagubiri proprietarilor de locuinte avariate prin dezastre naturale, atunci cand locuintele nu sunt asigurate printr-un contract PAD", se mai precizeaza in document.

Modificarile legislative fac referire si la actionarii PAID: "Pot fi actionari ai PAID, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, orice entitati, in conditiile in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • o entitate poate detine individual actiuni ce reprezinta maximum 25% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
  • doua sau mai multe entitati care fac parte din acelasi grup/holding pot detine actiuni ce reprezinta maximum 30% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor.

Societatea PAID poate sa isi extinda actionariatul, inclusiv prin oferta publica, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

Persoanele care nu au platesc asigurarea PAD vor primi amenda

06 noiembrie 2023
Plenul Camerei Deputatilor, for decizional, a adoptat miercuri, 12 aprilie 2023, o serie de modificari la Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (polita PAD)